Rendkívül fontos, hogy megértsd a fogadalom értelmét, és ennek tudatában tedd le! Ha nem érted elsőre, kérdezd meg az őrsvezetődet, és beszélgessetek róla!

(Tudnod kell a fogadalom szövegét, és azt, hogy pontosan mire is teszel fogadalmat!)

 

Én, .................................................... fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, hazámnak és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a csapat 10 pontját, és azt mindenkor megtartom. Isten engem úgy segéljen!

 

A fogadalommal a kötelességeink teljesítésére vállalkozunk. Kötelességeink Isten, a hazánk és embertársaink iránt vannak. (Olvasd el a 10 pont közül a 2-at!)

Aki leteszi a fogadalmat, megkapja a fehér nyakkendőt, és végérvényesen a PáKICs tagjává válik. A fogadalmat csak akkor szabad letenni, ha annak minden szavát komolyan gondolod, és kész vagy nemcsak kimondani, hanem megcselekedni is!